Pszenica ozima Formacja

INFORMACJE

  • odmiana jakościowa – grupa A
  • odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania (nawet do 107% wzorca)
  • przystosowana do uprawy na terenie całego kraju
  • rośliny o średniej wysokości
  • zimotrwałość 4,5


CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE
Termin dojrzewania: średni
Wyrównanie ziarna: wysokie
Odporność na wyleganie: wysoka
Potencjał plonowania: bardzo wysoki
Zimotrwałość: wysoka
Zawartość białka: wysoka
Ilość glutenu: wysoka
Liczba opadania: bardzo wysoka
Liczba sedymentacji:  bardzo wysoka
Masa 1000 ziaren: wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
Mączniak: wysoka
Rdza brunatna: bardzo wysoka
Septorioza liści: wysoka
Fuzarioza plew: wysoka
Fuzarioza kłosów: wysoka
Choroby podstawy źdźbła: bardzo wysoka
Brunatna plamistość liści: bardzo wysoka
Rdza żółta: bardzo wysoka